ሕጉስቲ ቤት


ሕጉስቲ ቤት

 

ቤት እንታይ እዩ? ጽላል እተጽልለሉ ቦታ ድዩ? መግቢ እትበልዓሉ ቦታ ድዩ? ወይስ ደኺምካ እትዕርፈሉ ቦታ ድዩ? ምስ ሰባት ተራኺብካ እተዕልለሉ ቦታ ድዩ? ዝናብ እንተውቕዔ እተዕቅለሉ ቦታ ድዩ? ወይስ ወርሓዊ ክራይ ወይ ሞርጌጅ እትኸፍለሉ እሞ ዘይውዳእ ዕዳ ዘለዎ ድኻም እዩ? እዚ ኩሉ ዝተጠቅሰ ንገዛ ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል፡ ቤት ግን ካብዚ ኩሉ ዚበልጽን ዚዓምቑን እዩ። ቤት ሓደ ኣካል ዚኩኑ ሰባት ወይ ቤተሰብ ይሓቁፍ እሞ ካብኡ ከኣ ስድራቤት ዚበሃል ይወጽእ።

ቤትን ገዛን ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ ሓደ ገዛ ዘይሰማምዑ፡ ዘይዛመዱ፡ በበይኑ ዚዕላማኦም ሰባት ኪቕመጡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ቤት (ስድራ) ግን ናይ ስጋን ዕላማን ምትእስሳር ዘለዎም፡ ዚሰማምዑን ዚፋቐሩን ኣባላት ጥራይ እዮም ዚቕመጡ።

ሐደ መንእሰይ ወዲ ገዝኡ ብሓዊ ምስትቓጸለ ሰባት እናደንግጹ ብዛዕባ ቤቱ ምስ ሓተትዎ፡ ንሱ ድማ ገዛና እዩ ብሓዊ ነዲዱ፡ እምበር ቤትናስ ከምቀደሙ እዩ ዘሎ በሎም ይበሃል። ቤት ካብ ናይ ደገ ድኻምን ሸቐልቀልን እተዕርፈሉ መዕቆቢን ምጽለሊን እዩ። ኣብ ደገ ዘይትልኽቦ ፍቕሪ፡ ሓልዮት፡ ስሓቕ፡ ተቀባልነትን ዘግዕን ኣብ ቤትካ ኢኻ ትረኽቦ። ግን ደቂ ሰባት ውልቃዊ ድሌቶም ንኪፍጽሙ ብዝፈጠርዎ ሽግራት ምኽንያት፡ ምፍልላይን ባእስን ግጭትን ይኣቱሞ፡ እታ ጥዕምትን እትናፈቕን ዝነበረት ቤት ኣብ ወጥርን ምምቕቃልን ትኣቱ። ኣብ ክንዲ መዕቆቢ ትኸውን ኽኣ ናይ ሽግር ምንጪ ትኸውን፡ ኣባላታ ከኣ ካብኣ እናነፈጹ ይሃድሙ። ኣብ ከቢድ ጸገም ከኣ ይወድቁ።

ናይ ወዲ ሰብ ወትሩ ጸላኢ ዝኮነ ሰይጣን፡ እታ ጥዕምቲ ቤት ንከይትህሉ ብስውርን ግሉጽን መገዲ እናገበረ፡ ሰባት ዚሓሊ መሲሉ እናፈላለየ፡ ከውድቃ እዩ ዚጽዕር። ቤትና ጥዕምትን እትናፈቕን፡ ሓይልና እነሐድሰላን እነዕርፈላን፡ ፍቅሪ ቤተሰብና እንለዋወጠላን ቦታ ክትኾነልና ከም እንደሊ ዘየጠራጥር እዩ። ከመይ ጌርካ ግና ይከኣል?

ነዚ መልሲ ክንረክብ ናብቲ ንቤት ዚመስረታን ጥዕምትን ውቅብትን ከምእትከውን ገይሩ ዚደኮናን ፈጣሪ እግዚኣብሔር ተመሊስና እንተርኤና ሓሳቡን ፍቓዱን ሰናይን ጽቡቕን ከምዝኾነ ኢና ነስትውዕል። እግዚኣብሔር ንቤት ኪድኩና ከሎ ብስጋውን መንፈሳውን ሕልናውን መዳይ ንሰብኡትን ንኣንስትን ንቖልዑን ንኹሎም ኣባላት ቤተሰብ መዕረፍን መቕሰንን ገይሩ እዩ ሰሪሕዋ። ካብ ቃል እግዚኣብሔር ከምእንርድኦ ቤት ናይ ቤተሰብን ሕብረተሰብን ሃገርን መሰረት እያ።

ሰብኣይን ሰበይትን ብቃል ኪዳን ሓቢሮም ሓደ ስድራ ይምስርቱ። እቲ ስድራ ክኣ ኣብ ቤት ዝተሐቑፈ ኮይኑ ንግዚኡ መታን ኪጥዕመካ እትገብሮ ግዚያዊ ውዕል ዘይኮነስ ክሳዕ ዕለት ሞት ዚኸይድ ብጸገም ኮነ ብራህዋ ዘይልወጥ ቀዋሚ ሐድነት እዩ። ሓይሊናይቲ ስድራቤት ክኣ ጽንዓቱን ቀዋሚነቱን ዘተመስረተ እዩ። እቶም ኣባላት ቤት (ስድራ) ከኣ በብእዋኑ ንዝፍጠር ጸገም እናፈትሑ ብረድኤት ናይ ኣምላኽ ኣብ ጽቡቕ ነገር ይበጽሑ። ካብዚ ቤትዚ ጥዑያት ዜጋታት ንቤቶምን ንሃገሮምን ዝመርሑን ዚሃንጹን፡ ካህናትን ወንጌላውያን ነገስታት መራሕቲ መማህራን ወዘተ ይወጹ።

ይኹን’ምበር ኣብ ቤት ዚወርድ ፈተናታትን ጸገማትን ቀሊል ስለዘይኮነ እቶም ኣባላት ቤት በንይኖም ኪጻወሩዎ ኣይክእሉን እዮም። ብዘይ ናይ እግዚኣቢሔር ሓገዝ ዚጸንዕ ቤት የለን። መጽሐፍ ቅዱስ “እግዚኣብሔር ንቤት እንተዘይሀነጻ፡ ሀነጽቲ ንኸንቱ ይጽዕሩ።” ይብለ መዝ፡ 127፡1. ንሕና ሰባት እንተድኣ ኣፍቂድናሉ፡ እግዚኣብሔር ንቤትና ብፍቕሩን ሰላሙን ኪመልኣ፡ ፍቓሉ ከኣ ኪመርሓአ እዩ ዝደሊ። ግዳ እዚ ንኪኸውን ንሕና ባዕልና ምስ እግዚኣብሔር ውልቃዊ መገዲ እንፈልጥን፡ ምስኡ እንመላለስን ክንኸውን የድልየና። ኣብ ሞንጎናን ኣብ ሞንጎ እግዚኣብሔርን ሓጢኣት ኣትዩ ስለዝፈላልየና፡ ቤትና ከም ዝግብኦ ጥዑም ኪኸውን ኣይክእልን። “ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላ’ውን ስኢኖም።” ይብል ኣብ ሮሜ 3፡23.

ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ይፈልየካ፡ ካብቶም እትፈትዎም ቤተሰብካ ከይተረፈ የረሓሕቐካ፡ ኣብ ሽግርን መከራን ከኣ የውድቐካ። እግዚኣብሔር ግን ካብ ሓጢኣት እንድሕነሉን ኣብ ቤትና ብሰላምን ሓጎስን ፍቅርን እንነብረሉን ኣብዛ ምድራዊት ቤት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ሰማያዊ ቤት’ውን ምስ ኩሎም ቤተሰብናን፡ ቁዱሳን መላእኽትን ሐቢርና እንነብረሉን መገዲ ኣዳልዩ ኣሎ። እዚ ከአ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታን መድሐኒን ጌርና ብምቕባል ናይ ህይወትና መራሕን ንጉስን ብምግባር እዩ።  ንሱ አብ ክንዲ ሐጢኣትና በጃ ሓሊፉ ሞይቱ ንዝገበርናዮ በደል ንኪድምስስ ከኣ ደሙ አፍሲሱ፡ ምስ ኣምላኽ አተዓረቑና ብትንሳኤኡ ከኣ አዓዊቱና። “ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ፡ ብሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ውረደ፡ ንሕናውን ብስምብራቱ ሐወና።” ኢሳ፡ 53፡5.

በዚ መንገድዚ ድማ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ስድራ ቤት ክንከውን ንኽእል፡ እዛ ኣብ ምድሪ ዘላ ቤትና እንተ ኣብቀዓት እኳ ዘይትሓልፍን ንኩሉሳዕ ዝኮነት ዕዳን ክራይን ዝንከፍለላ ቤት ተዳልያ ትጽበየና ኣላ። “እዛ ምድራዊት ናይ ድንኳን ቤትና እንተዘይፈረሰት እኳ፡  ሓንቲ ህንጻ ካብ አምላ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና።” 2ይ ቆሮ፡ 5፡1

እምበርሲ ነዚ መድሓንን ጎይታን ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ናትካ ክትገብሮ ሎሚ ህይወትካ ከተረክቦ ንሱ ከኣ ሕጉስን ጥዑምን ቤትን ስድራቤትን ቤተሰብን ኪህበካ እዩ። ዝተፈላለየ ጸገማት ትሐልፍ ትኸውን፡ ግን ምሳኻ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ጉዕዞካ ዓወት ክህበካ ይኽእልን ይደልን እዩ።  መዓልታዊ ስጉምትካ ምስኡ እንተገበርካ፡ ንሱካ ንቤትካ ዝጠዓመትን ዝመቀረትን ይገብረልካ፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ኣብ ቤቱ ብሓጎስ ይቅበለካ፡ ምስኩሎም ቅዱሳን ንዘልኣለም እናተሐጎስካ ኽአ ትነብር። “እምበርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነብያትን ሃዋርያትን ዝተነደቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቕዱሳንን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር አጋይሽን መጻእተኛታትን አይኮንኩምን።” ኤፌ 2፡ 19፡20