“ናብ ቤት እግዚኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ”።                     መ/ዳዊት   122 ፡ 1 

“ናብ ቤት እግዚኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ”።

                 መ/ዳዊት   122 ፡ 1 

 

          ሰንበት    ንግሆ ካብ ሰዓት 9፡00 ክሳብ 11፡00    ጸሎት

                                         11፡30 ክሳብ 2፡00 ኣምልኾን ቃል ኣምላኽን

        ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ

         ዓርቢ   ምሸት ካብ ሰዓት 6፡00 ክሳብ 8፡00

                Shoreline - North

                     ኣብ እንዳ ሓብትና ምሕረት ብርሃነ ( ሾርላይን )

                       14561 Interlake Ave N

                       Shoreline WA 98133

                       (206) 234-3037

               Lynnwood

                     ኣብ እንዳ ሓውና ደበሳይ ድራር

                      15005 29th Ave W

                      Lynnwood WA 98087

                      (206) 351-9595

             South

                    ኣብ እንዳ ሓውና ዮናስ ብኢዱ 

          25516 14th Pl S
           Desmoines WA 98198
           (206) 788-7459