“ናብ ቤት እግዚኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ”።                     መ/ዳዊት   122 ፡ 1 

“ናብ ቤት እግዚኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ”።

                 መ/ዳዊት   122 ፡ 1 

 

          ሰንበት    ንግሆ ካብ ሰዓት 9፡00 ክሳብ 11፡00    ጸሎት

                                         11፡30 ክሳብ 1፡30 ኣምልኾን ቃል ኣምላኽን

        ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ

         ዓርቢ   ምሸት ካብ ሰዓት 6፡00 ክሳብ 8፡00

                Shoreline

                     ኣብ እንዳ ሓብትና ምሕረት ብርሃነ ( ሾርላይን )

                       14561 Interlake Ave N

                       Shoreline WA 98133

                       (206) 234-3037

               Everett

                     ኣብ እንዳ ሓውና ጎሳ ማሕበር ሃብቶም ( ኤቨረት )

                      12328 26th Ave W

                      Everett WA 98204

                      (206) 293-0580

             South

                    ኣብ እንዳ ሓውና ዮናስ ብኢዱ                       

                         (206) 788-7459